O nas / Misja

Misja

Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją samorządową działającą na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju od 1987 r.

Jesteśmy ludźmi otwartymi na nowe wyzwania, poszukującymi nowatorskich form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Sięgamy do niekonwencjonalnych metod działania, bazujemy na doświadczeniu własnym i osób uznawanych za autorytety w dziedzinie pedagogiki i szeroko rozumianej kultury.

Nasza praca obejmuje całe społeczeństwo. Docieramy do ludzi o różnych potrzebach i zainteresowaniach, w różnym wieku i o różnym stopni wykształcenia. Swoimi ofertami trafiamy również do młodzieży subkulturowej i z problemami wychowawczymi. 
Rozbudzamy, rozwijamy i zaspakajamy potrzeby kulturalne społeczności lokalnych.

Atrakcyjnie zagospodarowujemy czas wolny mieszkańcom naszego miasta. Pomagamy w rozwijaniu i spełnianiu się młodym artystom i stwarzamy dogodne warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Jesteśmy organizatorami różnorodnych imprez kulturalnych: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, konkursów. Prowadzimy działalność wystawienniczą. Organizujemy również stałe formy aktywności kulturalnej np.: kursy, sekcje, koła zainteresowań, zespoły artystyczne, warsztaty. Prowadzimy działalność w zakresie kinematografii. 

Ważną częścią realizacji naszych zamierzeń są kontakty interpersonalne z twórcami i odbiorcami kultury a także długofalowe programy edukacyjne.

Nasza działalność wyróżnia nas spośród instytucji o podobnym charakterze.

Dzięki kompetencji jesteśmy wiarygodnymi i rzetelnymi partnerami.

Poprzez wieloletnią działalność sukcesywnie rozszerzamy horyzonty kulturalne. Staramy się również ukierunkowywać mieszkańców nie tylko na odbiór kultury, lecz również na jej tworzenie.
Jesteśmy kreatywni, na bieżąco podnosimy swoje kwalifikacje po to, by nadążać za nowymi trendami w wielu dziedzinach kultury i sztuki.