O nas / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

 

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju dostępnej pod adresem https://mok.jastrzebie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Wynik Tingtun Checker Wynik AChecker 1 Wynik AChecker 1

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, Apple VoiceOver, JAWS czy NVDA.

Wygląd

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana kontrastu (funkcjonalność zostanie rozrzeszona o dwa nowe rodzaje kontrastu przy następnej aktualizacji strony internetowej)
 • zmiana wielkości czcionki treści artykułów
 • zatrzymywanie animacji
 • układ graficzny serwisu oparty jest na stylach

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła (z wyjątkami wybranych obrazków graficznych umieszczonych w treści). Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Procedura

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
 • E-mail: sekretariat@mok.jastrzebie.pl
 • Telefon: 32 47-17-924, 32 4731-012
 • Adres: Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury:

 1. Wejście do budynku od parkingu przy Al. Piłsudskiego 27 – automatyczne, przesuwne, szerokie drzwi, rampa dla osób niepełnosprawnych.
 2. Drugie wejście z boku budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dostęp do Galerii Sztuki Epicentrum, sali wykładowej, sali tańca.
 3. Korytarz i schody szerokie, przejścia pomiędzy pomieszczeniami płaskie dostępne. Brak windy dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wejście na salę kinową dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Wyjścia ewakuacyjne z sali i budynku płaskie, dostępne, drugie ze schodami bez pochylni.
 6. Toaleta na piętrze dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, brak informacji głosowych.
 7. Toaleta na parterze dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, brak informacji głosowych.
 8. Parking publiczny, ogólnodostępny, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
 9. Brak tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń.
 10. Prawo wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

Dom Zdrojowy:

 1. Dom Zdrojowy usytuowany jest w Parku Zdrojowym na osiedlu Zdrój. Najbliższy przystanek znajduje się ok. 700 m. - Przystanek Zdrój. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju znajduje się na stronie http://mzkjastrzebie.com/
 2. W pobliżu Domu Zdrojowego ok. 100 m. na ul Witczaka znajduje się bezpłatny całodobowy parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 3. Obiekt usytuowany jest przy placu głównym z fontanną i muszlą koncertową naprzeciwko Galerii Historii Miasta.
 4. Do budynku Domu Zdrojowego wchodzi się poprzez taras, drzwi główne są oznaczone, przed wejściem głównym zainstalowano domofon.
 5. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach dostępny jest od strony wschodniej Domu Zdrojowego parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych (wyłożony kamienną kostką) oraz pochylnia dla niepełnosprawnych prowadząca bezpośrednio na salę widowiskową, która znajduje się na parterze budynku.
 6. Poruszanie się po budynku osób niepełnosprawnych jest możliwe tylko na parterze.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W każdym pomieszczeniu oraz w korytarzach znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 10. Na parterze na holu głównym znajdują się:
  • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak platform, informacji głosowych),
  • toaleta damska ze stanowiskiem do przewijania niemowląt i dzieci.
 11. Wejście na pierwsze piętro wąskim korytarzem po schodach – bez windy.
 12. Sala lustrzana na pierwszym piętrze posiada dwa wejścia w tym jedno główne z lekkim pochyłem.
 13. Na pierwszym piętrze na korytarzu znajduje się toaleta damska i toaleta męska.
 14. Na pierwszym piętrze znajdują się biura.
 15. Wejście na drugie piętro wąskim korytarzem po schodach - bez windy.
 16. Na piętrze drugim nie ma toalet.
 17. Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne na parterze są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację.
 18. Na pierwszym, drugim piętrze oraz w piwnicach (garderobach), zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są oznaczone i wolne od przeszkód.

Klub KAKTUS:

 1. Budynek mieści się w pawilonie 623 na Oś. Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju. Wejście do budynku od ulicy Katowickiej 24 – płaskie szerokie drzwi dwuskrzydłowe, schody.  Klub mieści się na 1 piętrze, wejście ze schodami, 3 razy po 8 stopni, z dwoma spocznikami – całość ograniczona poręczą. Wejście uniemożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, bez pomocy osób trzecich.

  Dwie sale do zajęć oraz biura Klubu KAKTUS mieszczą się na 1 piętrze , każda z sal posiada szerokie dwuskrzydłowe drzwi.
 2. Wyjście ewakuacyjne z sal i budynku ze schodami 3 razy po 8 stopni, bez pochylni.
 3. Korytarz i schody szerokie, przejścia pomiędzy pomieszczeniami na piętrze płaskie, bezprogowe, dostępne. Brak windy dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Brak tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń.
 5. Toalety na piętrze /dwie odrębne/, wydzielone dla mężczyzn i kobiet, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. W pobliżu placówki mieści się ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Prawo wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

Klub Metronom:

 1. Placówka mieści się w budynku parterowym – pawilonie 722 przy ul. Opolskiej, na Osiedlu „Staszica”. Wejście główne z tyłu pawilonu, posiada próg uniemożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim, bez pomocy osób trzecich. Płaskie, szerokie drzwi wejściowe, dwa malutkie korytarze, wąskie drzwi prowadzące na salę muzyczną i następne – na salę świetlicową.
 2. Drugie wejście do klubu przez wąskie drzwi ewakuacyjne z boku budynku, wysoki próg.
 3. Na korytarzu dwie małe toalety, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Możliwość wejścia do placówki z psem przewodnikiem.
 6. Wszystkie okna zakratowane, kraty częściowo otwierane.
 7. Dwie sale zajęć szerokie, bez progów, płaskie.
 8. Wąska, niewielka kuchnia.

Modelarnia:

 1. MODELARNIA mieści się w budynku wielorodzinnym na Oś. Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju.
  Wejście do budynku od ul. Krakowskiej 1 z szerokimi schodami i drzwiami, nie posiada wjazdu dla osób niepełnosprawnych, uniemożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim bez pomocy osób trzecich. Placówka mieści się na parterze budynku, oddzielona jest wachlarzowymi drzwiami, posiada szerokie jednoskrzydłowe drzwi, bezprogowe, dostępne.
 2. Wyjście ewakuacyjne z budynku ze schodami, bez pochylni dla osób niepełnosprawnych.
 3. Korytarz wąski, z wachlarzowymi drzwiami.
 4. Brak tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń.
 5. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na parterze budynku, przy windzie.
 6. W pobliżu placówki mieści się ogólnodostępny parking, z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Prawo wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

Galeria Historii Miasta:

 1. Wejście do budynku od strony Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka – schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, płaskie szerokie drzwi.
 2. Parter – duży hol, płaskie wejścia na sale wystawowe, wyjścia ewakuacyjne z dwóch stron budynku – schody bez pochylni. Łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami tylko na parterze. Dostępna winda na poziom -1 oraz 1.
 3. Poziom -1 – schody oraz winda, płaskie wejścia na sale wystawowe, wyjście ewakuacyjne – schody bez pochylni.
 4. Poziom 1 – schody i winda, płaskie wejścia na sale wystawowe.
 5. Poziom 2 – wąskie schody, duża, płaska sala.
 6. Parking ogólnodostępny, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Prawo wejścia z psem asystującym bez ograniczeń.

Galeria Sztuki Współczesnej „Łazienki III”:

 1. Galeria Sztuki Współczesnej „Łazienki III” usytuowana jest w Parku Zdrojowym przy ulicy Witczaka 3 w Jastrzębiu-Zdroju, na osiedlu Zdrój. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 600 m – Przystanek Zdrój. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju znajduje się na stronie http://mzkjastrzebie.com/
 2. W pobliżu Galerii Sztuki Współczesnej „Łazienki III” ok. 100 m. na ulicy Witczaka znajduje się bezpłatny parking całodobowy bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 3. Obiekt usytuowany jest pomiędzy Pałacem Ślubów a Parafią NSPJ.
 4. Do budynku wchodzi się wejściem głównym. Przed wejściem zainstalowany jest dzwonek.
 5. Dojście do wejścia głównego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach dostępne jest od strony zachodniej.
 6. Komunikację w budynku umożliwia klatka schodowa lub dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach komunikacja odbywa się z wykorzystaniem windy.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Na parterze budynku znajdują się:
  • sala wystawiennicza,
  • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób poruszających się na wózkach (brak platform, informacji głosowych),
  • toaleta damska,
  • toaleta męska.
 9. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się:
  • pracownie,
  • biura,
  • pomieszczenia socjalne,
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach,
  • toaleta damsko-męska.
 10. Budynek wyposażony jest w System Sygnalizacji Pożaru, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych, ewakuacja odbywa się oznaczonymi drogami poziomymi jak i pionowymi ( wydzielona oraz oddymiana klatka schodowa), wolnymi od przeszkód.

Świetlica Nastolatek:

 1. Wejście do budynku przy ul. Turystycznej 43 posiada szerokie schody. Możliwość wejścia drugą klatką schodową, która posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. W pobliżu świetlicy znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dwa wyjścia ewakuacyjne z wysokim schodkiem bez pochylni.
 4. Dwa wejścia do świetlicy z wysokim progiem.
 5. Toaleta w świetlicy nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Przestrzenie komunikacyjne w pomieszczeniu świetlicy płaskie bez progów.
 7. Możliwość wejścia do placówki z psem przewodnikiem.