Zajęcia / Zajęcia stałe

placówka:

Studium Rysunku i Grafiki

zajęcia dla osób poszukujących w sztuce

poniedziałek godz. 16:30


Instruktor:
  • Piotr Bąk
Ceny:
  • Karnet I (za 4 miesiące)

    300

  • Karnet II (za 5 miesięcy)

    375

  • Opłata miesięczna

    80

Zajęcia na których uczestnicy mają możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez twórczość plastyczną. W tym celu dajemy im wszystkie potrzebne materiały, pokazujemy różnorodne techniki pracy, umożliwiamy działania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Przekazujemy podstawy wiedzy o sztuce, jej historii i współczesności. Stwarzamy naszym uczniom warunki do powstania dzieł, które są dla nich zachętą do dalszej pracy i rozwoju. Możliwość uczestniczenia w otwarciach wystaw , warsztatach jakie MOK organizuje z jednej strony rozszerza horyzonty osób uczestniczących w naszych zajęciach, a z drugiej nam jako ośrodkowi daje ukierunkowanego odbiorcę sztuki. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem artysty plastyka: dr Piotra Bąką – wykładowcy Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Słuchaczami Studium Rysunku i Grafiki mogą być dorośli oraz młodzież powyżej 15-go roku życia.

Informacja pod numerem telefonu 324731012

Miejsce zajęć:
Miejski Ośrodek Kultury

Piłsudskiego 27 
44-335, Jastrzębie-Zdrój