Wystawy / Zakończone

placówka:

Studium Rysunku i Grafiki

Wystawa końcowa uczestników zajęć

zakończone

od 7 lipca 2017 do 30 sierpnia 2017
Studium Rysunku i Grafiki

WERNISAŻ połączony z rozdaniem dyplomów Studium Rysunku i Grafiki 7 lipca 2017 o godzinie 17:00

 

Galeria Epicentrum mieszcząca się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na otwarcie wystawy prac uczestników „Studium Rysunku i Grafiki”.

Jednym z celów dydaktycznych kursu było kształtowanie umiejętności warsztatowych w różnych technikach, dlatego możemy oglądać prace wykonane w technice: rysunku, malarstwa, linorytu, kolażu. Punktem wyjścia w prezentowanych pracach był głównie świat rzeczywisty (postać ludzka, martwa natura). To on po służył do rozbudzania wrażliwości wyobraźni, świadomości wzrokowej uczestników kursu. Prace pokazują próby w dokonywaniu analiz, jak i próby syntez z użyciem środków wyrazu. Można zobaczyć prace, w których uchwycenie poprawnych proporcji było celem nadrzędnym ale również takie gdzie świat natury był tylko zaczynem w kształtowaniu osobistego sposobu spojrzenia.

Zdjęcia:
Miejsce wystawy:
Galeria Epicentrum

Piłsudskiego 27 
44-335, Jastrzębie-Zdrój