Wystawy / Zakończone

placówka:

„Historia miasta w obiektywie - miasto oczyma mieszkańców”

pokonkursowa wystawa fotografii

zakończone

od 13 kwietnia 2018 do 30 kwietnia 2018
„Historia miasta w obiektywie - miasto oczyma mieszkańców”

Wystawa realizowana w ramach projektu "Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Zaprezentowane na wystawie zdjęcia nadesłane zostały przez mieszkańców trzech miast i są ich spojrzeniem na otaczającą ich rzeczywistość. Założeniem konkursu fotograficznego było przedstawienie współczesnych miast w kontekście ich przeszłości. Czy autorom fotografii to się udało? Ocenę pozostawiamy zwiedzającym wystawę.

Wernisaż wystawy: 30 kwietnia 2018 r. godz. 17:00

Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2018 r.

Zdjęcia:
Miejsce wystawy:
Galeria Epicentrum

Piłsudskiego 27 
44-335, Jastrzębie-Zdrój