Przetargi / Konkursy / Zakończone

placówka:

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

29 grudnia 2009

Przedmiot przetargu: „Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem usytuowanej w Domu Zdrojowym przy ulicy Witczaka 5 w Jastrzębiu Zdroju w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”

 

1. Numer umowy:       229/09
2. Data zawarcia umowy:  29 grudnia 2009 roku
3. Strony podpisujące umowę:

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Piłsudskiego 27
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel: 0-32 4717-924
Fax: 0-32 4718-980

a
                           
Pan Dariusz Modzelewski
„CAFE-WINIARNIA”
ul. Witczaka 5
44-330 Jastrzębie Zdrój

4. Przedmiot zamówienia:

„Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem usytuowanej w Domu Zdrojowym przy ulicy Witczaka 5 w Jastrzębiu Zdroju w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”

5. Cena ofertowa za jeden miesiąc dzierżawy kawiarni wynosi:   
3.366,90 złotych brutto
słownie: trzytysiącetrzystasześćdziesiątsześćzłotych90/100