Przetargi / Konkursy / Zakończone

placówka:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

5 lutego 2014

Informacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Dzierżawa dwóch kawiarni wraz z zapleczem usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka w okresie od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 28 lutego 2017 roku" na podstawie ust. 14 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyżej wymienione zadanie.