Projekty

od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Historia Węglem Pisana

górnicze tradycje Hawierzowa i Jastrzębia-Zdroju

Projekt był rozwinięciem współpracy między partnerskimi miastami Euroregionu Śląsk Cieszyński: Jastrzębiem-Zdrojem, Hawierzowem i Karwiną. Miał on na celu ochronę i popularyzację dziedzictwa kultury przemysłowej górniczych miast. Pomimo, że szyby górnicze wpisały się na...

zakończony
od 1 lutego 2012 r. do 30 września 2012 r.

Piknik w kurorcie

150 lat tradycji jodobromowych uzdrowisk w
Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie-Darkowie

Projekt został zrealizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju oraz partnera Městský dům kultury Karviná placówki kulturalne, reprezentujące uzdrowiskowe miasta Jastrzębie-Zdrój i Karwinę. Miał na celu popularyzację historii kurortów Euroregionu Śląsk...

zakończony
od 1 czerwca 2011 r. do 28 lutego 2012 r.

Ginąca twórczość plastyczna środowisk górniczych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju i Karwiny

Górnicze Pasje

Projekt "Ginąca twórczość plastyczna środowisk górniczych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju i Karwiny" realizowany był od czerwca 2011 do lutego 2012 przez partnerskie placówki - Miejski Ośrodek Kultury – Galerię Historii Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Karwinie. Celem...

zakończony