Placówki

Do świetlic działających przy Miejskim Ośrodku Kultury uczęszczać mogą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem tych placówek jest organizowanie pozaszkolnego czasu wolnego. Podczas zajęć uczestnicy mogą zgłębiać szeroko rozumianą wiedzę i rozwijać wrażliwość artystyczną. Zajęcia i konkursy kulturalne, edukacyjne i integracyjne organizowane w świetlicach, jak również możliwość bezpłatnego korzystania z dostępnych gier i materiałów sprawiają, że punkty te stają się miejscami otwartymi i przyjaznymi, które chętnie są odwiedzane przez młodych mieszkańców Jastrzębia. Na pozytywną atmosferę wpływają również pracujących w tych placówkach instruktorzy, którzy oddają się swojej pracy z zaangażowaniem i stale dbają o to, żeby rozwijać swoje kwalifikacje.

Placówki działają od poniedziałki do piątku. Po to, aby jak najlepiej dostosować czas otwarcia świetlic do potrzeb uczestników, są one czynne w godzinach popołudniowych w dni nauki szkolnej oraz w godzinach rannych w dni wolne od nauki.

Instruktorzy:

  • Astra – Patrycja Szczepaniak
  • Iskierka – Ewa Abramowicz-Stępień
  • Kanon – Krystyna Szwiec
  • Nastolatek – Iwona Jesionka
  • Promyk – Katarzyna Walica
  • Skarbnik – Małgorzata Jelińska
  • Stryszek – Bogusława Dusza

Świetlica Astra

Świetlica Iskierka

Świetlica Kanon

Świetlica Nastolatek

Świetlica Skarbnik