Placówki

Dom Zdrojowy

ul. Witczaka 5
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie

email: domzdrojowy na mok kropka jastrzebie kropka pl
tel. 32 47 63 151

 

Dom Zdrojowy jest organizatorem różnorodnych imprez kulturalnych - festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, prelekcji czy warsztatów. Imprezy kulturalne odbywają się zarówno w pięknym zabytkowym budynku Domu Zdrojowego jak i w malowniczym Parku Zdrojowym.

W Domu Zdrojowym działają również sekcje artystyczne, których zajęcia odbywają się od września do czerwca:

Zespół Teatralny „Złota Gęś” działa w ramach MOK Jastrzębie Zdrój od 2001. Celem tej działalności jest edukacja teatralna oraz zabawa w teatr, zgodnie z zasadą pedagoga J. A. Komeńskiego, który zalecał aby dziecięce zabawy były przygotowaniem do rzeczy poważnych. „Złota Gęś” ma znaczący dorobek w zakresie repertuaru. W ciągu piętnastu lat Zespół „ Złota Gęś” przygotował ok. 30 spektakli (m. in.: „Złośnicę”, „Tajemnice starej kamienicy”, „Alicja w krainie czarów”, „Zaczarowany Ogród”, „Królowa Śniegu” czy „Opowieści z Narni”.) Zespół cieszy się coraz liczniej wypełniającą się widownią Domu Zdrojowego oraz kina Centrum.

Taniec Irlandzki - Zespół Taneczny „Cailins” - Taniec irlandzki rozsławiony na całym świecie zdobywa coraz szersze uznanie i zainteresowanie także w Polsce. Z tego względu Miejski Ośrodek Kultury wyszedł z inicjatywą zajęć nauki tańca irlandzkiego pod okiem doświadczonych tancerek. Sekcja działa z powodzeniem od 2014 roku. Na zajęciach uczestnicy poznają taniec irlandzki zarówno w jego tradycyjnej formie, jak i w wariancie scenicznym i sportowym. Efekty pracy zespołu „Cailins” prezentowane są podczas popisów artystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz w ramach różnorodnych konkursów i przeglądów.

Pracownia plastyczna Miejskiego Ośrodka Kultury - Pracownia plastyczna Miejskiego Ośrodka Kultury powstała w 1996 roku skupiając grupę dzieci i młodzieży oraz od niedawna dorosłych, zainteresowanych sztuką. Co roku w zajęciach plastycznych uczestniczy kilkadziesiąt osób. Pracownia plastyczna kilkukrotnie w ciągu roku prezentuje swoje prace na wystawach i przeglądach ( wystawy jesienne, podsumowanie półrocza i roku artystycznego, wystawy poplenerowe ). Ale tym co jest równie ważne, to unikalna więź uczestników i prowadzących, przyjazna atmosfera, spokój i ucieczka od rzeczywistości. Zwieńczeniem całorocznej działalności jest „Wakacyjny Plener Malarski” organizowany na przełomie czerwca i lipca. Tematyka plenerów to rodzaj unikalnej, jednorazowej okazji poznawania ciekawych miejsc o szeroko pojętej wartości kulturowej.

W Domu Zdrojowym swoją działalność prowadzi także Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej oraz Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”, organizując w tym miejscu m. in.: cykliczne warsztaty fotograficzne.

Jak dojechać?
Dom Zdrojowy

ul. Witczaka 5
44-335 Jastrzębie-Zdrój